Ökologie

MEINL zwraca uwagę na środowisko

Meinl goes green

Meinl goes green

Uzdatnianie wody

Dzięki naszemu nowemu systemowi próżniowej destylacji, która została stworzona specjalnie do odtłuszczania naszych blach, zaoszczędzimy około 90.000 litrów (23,755 galonów) wody pitnej rocznie.

System fotowoltaiczny

Od powstania naszej nowej wytwórni blach w roku 2003, używamy naszej własnej elektrowni słonecznej. Produkujemy około 197.000 kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia około 65 gospodarstw domowych. System ten został rozbudowany wraz z oddaniem do użytku naszej wielofunkcyjnej hali. Od jej otwarcia 9 sierpnia 2011, godz. 12.15, wyprodukowaliśmy 37 749kWh enegii (stan na 19 października 2011), dzięki czemu nie zostało wyemitowane do środowiska 21.000kg CO2. Oba systemy w czasie swojego technologicznego życia wyprodukują więcej energii niż było potrzeba do ich wyprodukowania i zainstalowania.

Energia odnawialna

Cała energia używana w naszej firmie pochodzi ze źródeł odnawialnych – elektrowni wodnych. Dzięki temu, nasza emisja CO2 do atmosfery wynosi 0 ton rocznie. Gdybyśmy korzystali z tradycyjnych źródeł energii, wyemitowalibyśmy do atmosfery 200 ton CO2 rocznie.

Recyklacja

Segregacja odpadów jest dla nas naturalną rzeczą. Papier, plastik, karton, polistyren, odpady organiczne są cennymi surowcami i powinny podlegać recyclingowi.

Pompa ciepła powietrze

Cała powierzchnia wystawowa naszej wielofunkcyjnej hali jest ogrzewana pompą ciepła. Wentylatory zasysają powietrze z zewnątrz, z którego odzyskiwane jest ciepło. Dzięki temu mamy całoroczne, darmowe ogrzewanie i nie potrzebujemy gazu ani ropy naftowej. Pompy ciepła nie zanieczyszczają powietrza i są łatwe w obsłudze.
Meinl goes green

Recykling odpadów metalowych

Odpady powstające w procesie produkcji są zwracane do naszych dostawców surowców, gdzie podlegają recyclingowi.

Czyste powietrze

Specjalne systemy filtrowania powietrza zainstalowane na systemach polerowania i lakierowania blach sprawiają, że do środowiska trafia tylko czyste powietrze.

Oszczędność energii

Aby utrzymać nasze zużycie energii na tak niskim poziomie, jak to tylko możliwe, wszystkie nasze budynki wyposażyliśmy w czujniki ruchu. Ponadto całym oświetleniem i wszystkimi urządzeniami można sterować z jednego, głównego panelu.

Ogrzewanie na pellety

W czasie organizowanych przez nas w wielofunkcyjnej hali wydarzeń, korzystamy z dodatkowego systemu ogrzewania pelletami, które powstają z odpadów drewnianych. Również w tym przypadku stawiamy na odnawialne i przyjazne środowisku źródło energii.

Elektryczny samochód rozszerza flotę

Elektryczny samochód to kolejny nasz krok w stronę bardziej ekologicznej przyszłości. Od kwietnia 2012 (przewidywany czas dostawy), nowy Opel Ampera zasili flotę Meinla. „Od 0 do przyszłości” - to hasło przekonało nas do tego modelu. Auto jest napędzane akumulatorami jonowo-litowymi, które pozwalają na przejechanie ok. 80 kilometrów. W przyszłości, nasz Opel Ampera będzie „tankowany” na naszej własnej stacji ładowania. Jak w przypadku całej zużywanej przez nas energii, również energia do samochodu będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych.

MEINL jest dumny z faktu, że jest firmą eko-świadomą (QUB) i że jest częścią Paktu na rzecz Środowiska- Bawaria.


Od lat ochrona środowiska i rozważne wykorzystanie zasobów są naszymi priorytetami. W 2010 roku dobrowolnie poddaliśmy się badaniu przez LGA InterCert GmbH. Poprzez uczestnictwo zobowiązaliśmy się do spelnienia zasadniczych wymagañ w zakresie jakości i systemu zarządzania środowiskiem w wyniku czego otrzymaliśmy wyróżnienie.W przypadku pytañ na temat ochrony środowiska, prosimy o kontakt z Panią Annelie Bum (annelie.bum @ meinl.de).

Niemieckie Rozporządzenie o Gospodarowaniu Odpadami Opakowaniowymi (VerpackV)

Od dnia 01.01.2009 weszło w życie 5-te rozporządzenie w sprawie opakowań. Producenci i dystrybutorzy towarów w opakowaniach, które są dostarczane prywatnym odbiorcom będą zobowiązani w przyszłości do brania udziału w kompleksowym systemie ich recyclingu. Wszystkie opakowania muszą być licencjonowane w ramach tego systemu. Stosujemy system RKD, dzięki któremu mamy pewność, że wprowadzane przez nas na rynek opakowania są i będą usuwane w prawidłowy sposób, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Niemieckie rozporzadzenie dotyczące produktow elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Od 24 Listopada 2005 r. producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani do rejestracji w niemieckim odpowiedniku GiOŚ (WEEE). Bez rejestracji, producenci urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie mogą wprowadzać nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do obrotu na rynku niemieckim. Od 24 listopada 2005 jesteśmy zarejestrowani jako wprowadzający taki sprzęt i ponosimy z tego tytułu miesięczne opłaty. Nasz numer rejestrowy WEEE to DE 42.852.052. Firmą, która przejęła od nas obowiązek utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest EGR.

Prawo niemieckie dotyczące bateri i akumulatorów (BattG)

Ustawa o bateriach weszła w życie z dniem 01.09.2009 i dotyczy obrotu bateriami i zbiórki zużytych ogniw. Zgodnie z wymogami ustawy, na początku 2010 roku zostaliśmy zarejestrowani w spisie Federalnej Agencji Środowiska, zaś wprowadzane przez nas na rynek baterie i akumulatory zbiera i utylizuje Fundacja GRS.