Nino opracował specjalne instrumenty perkusyjne dla edukacji muzycznej i dla dzieci..